Gemeente Moerbeke treedt toe tot Erfpunt


Erfpunt is verheugd met de toetreding van de gemeente Moerbeke, die gisteren (dinsdag 2 mei) door de Raad van Bestuur werd verwelkomd. Het werkingsgebied van de Wase intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) breidt zo uit van zeven naar acht gemeenten in de regio.

Van links naar rechts: Erfpunt-ondervoorzitter Filip Baeyens, voorzitter Johan Smet, burgemeester Robby De Caluwé, Erfpunt-directeur Inge Baetens en afgevaardigde voor Moerbeke Marc Cossaer.

Erfpunt is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, of een vrijwillige samenwerking tussen gemeenten met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijke doelstelling. Hier is die doelstelling het beheer van Wase archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden, maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. Erfpunt wil actief participeren binnen dit regionaal onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening in het Waasland.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen oktober stelde Erfpunt een inspiratienota voor lokale onroerenderfgoedzorg op. De inhoud van de nota overtuigde het toenmalige college van Moerbeke van de meerwaarde van Erfpunt. Op 18 december 2018 verklaarde de gemeenteraad van Moerbeke zich akkoord om de procedure tot toetreding op te starten. Gisteren werd de gemeente Moerbeke officieel verwelkomd door de Raad van Bestuur van Erfpunt.

‘Wij vinden ons onroerend erfgoed belangrijk en willen onze archeologische relicten, monumenten en landschappen beter beheren’, aldus burgemeester van Moerbeke Robby De Caluwé. ‘Erfpunt is de meest aangewezen partner om ons daarin bij te staan. We hopen snel een aantal projecten te kunnen opstarten, zoals het in kaart brengen van ons funerair erfgoed.’

Met de toetreding van Moerbeke tot Erfpunt wordt de Wase erfgoedpuzzel weer wat completer’, vult Erfpunt-voorzitter Johan Smet aan. ‘Het verheugt ons ten zeerste dat we met Erfpunt het vertrouwen krijgen van de gemeenten wat betreft de onroerenderfgoedzorg.’

Erfpunt verbindt en inspireert