Gewijzigde premieregels willen onderhoud van beschermd erfgoed aanmoedigen


Op 11 december keurde de Vlaamse regering de voorgestelde wijzigingen van de premieregelgeving goed. Daarmee wil minister Matthias Diependaele inzetten op goed onderhoud, de huidige wachtlijst afbouwen en restauraties via thematische oproep betoelagen. 

Verhoogde onderhoudspremies

De standaardprocedure zal nu ook gebruikt kunnen worden om grotere onderhoudsdossiers aan te vragen, met een maximum in te brengen kostprijs van 250.000 euro per jaar. Jaarlijks kan één dossier worden ingediend met zowel werken aan interieur als exterieur. Alleen voor cultuurhistorische landschappen zijn twee aanvragen mogelijk. Per bescherming kan op een termijn van vijf jaar maximaal 500.000 euro premie worden aangevraagd. De behandelingstermijn voor deze premies wordt verlengd naar 120 dagen. Indien de vraag de budgetten overschrijdt, zal prioriteit worden gegeven aan dossiers die onder de drempel van 50.000 euro vallen. 

Met deze wijziging wil men een goede onderhoudsplanning stimuleren en tegelijkertijd aanvragers meer garantie geven over het verkrijgen van een premie op een korte termijn. De digitale loketten zijn verbeterd om de dossiers nog vlotter te kunnen behandelen.

Thematische restauraties via oproep

Vanaf 10 december is de indiening van grote restauratiedossiers volgens de bijzondere procedure geschorst. Hiermee wil men een verdere aangroei van de wachtlijst tegengaan en de uitwerking van een aangepast premiestelsel mogelijk maken. Restauratie- of herbestemmingsprojecten zullen jaarlijks worden geselecteerd naar aanleiding van een thematische oproep, na beoordeling van de ingediende projecten door een jury.

Twee keer per beleidsperiode worden meerjarenpremies toegekend. Het beschikbare budget en de specifieke criteria worden per oproep vastgelegd. De thema’s maakt de minister in het begin van de beleidsperiode bekend. De budgettering van de projectvoorstellen dient bij eerste indiening al goed uitgewerkt te zijn, aangezien er nadien geen mogelijkheid is om meer- of bijwerken te verrekenen.

De eerste jaren zal het grootste deel van het budget nog naar de afbouw van de restauratiedossiers op de wachtlijst gaan. De eerste oproepen zullen daarom vooral gericht zijn op specifieke soorten erfgoed of vernieuwende projecten. Daarna zal jaarlijks budget voorzien worden voor traditionele restauraties. 

Meer lezen?

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie
https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/wijziging-van-de-premieregels-nadert

Contactpersoon:  stephan.delaruelle@erfpunt.be – 0473 50.42.88

Erfpunt verbindt en inspireert