Gezocht: vrijwilligers met geduld en een oog voor detail


Gezocht: vrijwilligers met geduld en een oog voor detail

Naar aanleiding van een internationaal onderzoeksproject rond menselijke crematieresten wordt momenteel een aantal oude crematiegraven uit ons archeologisch depot opnieuw onder de loep genomen. Bedoeling is een diepgaande studie uit te voeren op de botresten, in functie van leeftijd- en geslachtsbepaling, maar ook herkomstbepaling op basis van isotopen.

Het gaat hier om graven die dateren van de bronstijd tot de Gallo-Romeinse periode, zeg maar van ca. 2000 v.Chr. tot 300 n.Chr.
Van een heel aantal crematiegraven moet echter nog een basisverwerking gebeuren. Dit houdt in dat de (soms erg kleine) botresten manueel uitgezocht worden uit het houtskool van de brandstapel. Een essentieel, maar tijdrovend werk. Net om die reden is dat voor heel wat oudere grafcontexten nooit kunnen gebeuren. Maar uiteraard willen wij onze crematiegraven laten meenemen in het onderzoek, en aldus het persoonlijke verhaal van onze vroegste Waaslanders reconstrueren.

Wij zoeken dan ook vrijwilligers met een engelengeduld en een oog voor detail om de botfragmentjes uit te zoeken. Puzzelaars zijn wellicht geschikte kandidaten! Archeologische voorkennis is niet vereist; wij zetten je graag op weg en staan uiteraard klaar voor al je vragen. In ruil voor jouw geduld bieden wij je de kans om te participeren in een uniek internationaal onderzoek, en mee te schrijven aan het verhaal van onze verste voorouders.

Start: liefst zo snel mogelijk. Voor meer info en aanmelding kan je steeds terecht bij Bart Lauwers (bart.lauwers@erfpunt.be).


Een Romeins crematiegraf uit de opgraving van Kluizenmolen te St-Gillis-Waas.

Erfpunt verbindt en inspireert