Het Steenwerk en haar muntschat


Op zondag 20 oktober 2019, Dag van de Trage Weg, stellen De Raaklijn vzw en Erfpunt ‘Het Steenwerk en haar muntschat’ voor, een historische waardering en ontsluiting van dit bijzonder stukje Romeinse geschiedenis in Belsele.

Het Steenwerk is de mysterieuze naam van een eeuwenoude plek in Belsele. Het Steenwerk bevindt zich naast de Mierennestwijk en er werden twee wegels naar vernoemd. Veel dorpsbewoners kennen de benaming ‘Steenwerk’ wel, maar de oorsprong ervan is minder gekend. Het Steenwerk is eveneens een archeologische site, de plek waar 1800 jaar geleden de eerste Belselenaars zich hebben gevestigd.

In de periode 1967-71 legden archeologen van de Universiteit Gent hier de fundamenten van een stenen Gallo-Romeinse villa bloot, uniek voor het Waasland – de meeste gebouwen waren in hout. De ontdekking van de villa rustica in Belsele dateert van 1864, toen de Oudheidkundige kring van het Land van Waas een van deze akkers voor het eerst archeologisch onderzocht. De laatste archeologische opgravingen in de buurt werden door Erfpunt gedaan in 2014 -2015 op de plek waar nu de speelweide is.

Het Steenwerk en haar muntschat

Op 1 februari 1892 rooiden landbouwer Jean De Waele en zijn zoon Aloïs een boom. Toen ze de wortels uitgroeven, vonden ze onder de grond een Romeinse muntschat. In een kruik zaten 1.527 zilveren munten van rond het jaar 260. Zo’n 150 meter verderop stond de Romeinse villa. Had een van de bewoners de schat verstopt?
Beide uitzonderlijke vondsten worden gewaardeerd en ontsloten voor het publiek aan de hand van twee infoborden die niet alleen de locatie, maar ook de geschiedenis ervan vertellen. De site waar de muntschat is gevonden werd ingericht met medewerking van beeldhouwer Erwin Philips. Op deze plek ligt een ontwortelde boom met twee massieve gebeeldhouwde kalkstenen die refereren naar de muntschat.

De Raaklijn liet een speciaal biertje ‘De Schat’ brouwen bij brouwerij Boelens; als geboren Belselenaar was beeldhouwer Koen Rossaert bereid een replica te maken van de muntschat. Het beeld van de klokkenlapper aan de kerk is ook door hem gemaakt. We maken van deze dag ook gebruik om de erfgoedwaarde van de trage weg in de kijker te zetten.

Inhuldiging

Zondag 20 oktober 2019 om 14u
Dag van de Trage Weg
Hoek Mierenneststraat/Sint-Andriesstraat
Sprekers: Firmin De Beleyr (De Raaklijn), Johan Smet (Erfpunt), Wout De Meester (Trage Wegen), Chris De Beer (KOKW), Lieven Dehandschutter (burgemeester Stad Sint-Niklaas)

Aansluitend is er een receptie aangeboden door de stad.

Erfpunt verbindt en inspireert