In Memoriam: Roger Van Roeyen


Vorige week nam het Waasland afscheid van Roger Van Roeyen, die op 99-jarige leeftijd overleed. Zijn naam zal niet alleen voor altijd verbonden zijn met het Beverse voetbal en de gemeentepolitiek, maar ook met het Wase erfgoed.

Naast zijn jarenlange voorzitterschap van de Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren, speelde Roger Van Roeyen ook een centrale rol bij de oprichting van de Archeologische Dienst Waasland (nu Erfpunt). Het archeologische erfgoed werd daardoor op systematische wijze ontsloten en beschermd.

De Archeologische Dienst Waasland (ADW) is in 1987 opgericht met als doel in te staan voor de zorg voor het archeologisch patrimonium, en hierbij vooral aandacht te besteden aan de behandeling van het bedreigd archeologisch erfgoed. De oprichting van een intergemeentelijke dienst voor archeologische erfgoedzorg was toen in velerlei opzichten een unicum, en dit tot ver buiten de landsgrenzen.

Een onmiddellijke voorloper van de ADW was de integratie van de archeologische werking in een project rond de geschiedschrijving van het Land van Beveren, dit op initiatief van de gemeente Beveren (1979-1983). Roger Van Roeyen was, als toenmalig gemeentesecretaris van Beveren, de pleitbezorger van de archeologische werking op vlak van het Waasland.

Roger was voorzitter van ADW en erevoorzitter van Erfpunt.


Roger Van Roeyen (derde van rechts, zittend) in 1987 bij de oprichting van de Archeologische Dienst Waasland, de intergemeentelijke dienst voor archeologische erfgoedzorg en voorloper van Erfpunt.

 

Erfpunt verbindt en inspireert