Infosessie: beheer van een beschermd erfgoedpand


Beschermd pand in Sint-Gillis-Waas

Het Waasland telt talrijke erfgoedparels, die door Vlaanderen beschermd zijn als monument, stads- en dorpsgezicht of landschap. Om het behoud van dit erfgoed te garanderen, gelden bij het uitvoeren van werken hiervoor andere regels. Anderzijds kan men op zowel praktische als financiële ondersteuning rekenen vanuit het agentschap Onroerend erfgoed. Voor technisch advies bij onderhoud en herstellingswerken kan men terecht bij de provinciale diensten van Monumentenwacht.

Het erfgoedveld is echter voortdurend in beweging. Met deze infosessie willen we u als eigenaar of gebruiker van beschermd erfgoed op de hoogte brengen van de huidige stand van de regelgeving rond beschermd erfgoed en de verschillende soorten van ondersteuning waar u op kan rekenen.

Sprekers van het agentschap Onroerend Erfgoed maken u wegwijs in de verschillende instrumenten die u kunnen helpen om in te zetten op gericht onderhoud en beheer van beschermde gebouwen. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen licht toe hoe zij u kunnen helpen met praktisch advies voor onderhoud en herstelling van historische gebouwen en interieurs.

Waar: OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele (Beveren).

Wanneer? Woensdag 26 oktober 2022 om 19u30

Kostprijs? Gratis.  Inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven kan tot en met 21 oktober via dit formulier.

Programma

19:30-19u45: Voorwoord en inleiding sprekers – Johan Smet, voorzitter Erfpunt

19u45-20u10: Beheer van beschermd erfgoed: visie, richtlijnen, afwegingskaders – Nancy Thiels, Agentschap Onroerend Erfgoed

20u10-20u30: Premies, ondersteuning en fiscale voordelen beschermd erfgoed –  Serge Defresne, Agentschap Onroerend Erfgoed

20u30-20u50: Onderhoud van monumenten – Filip Kint, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen

20u50-21u10: Vragenronde

Erfpunt verbindt en inspireert