Inspiratiedag Cultuurregio Waasland


Denk mee over de toekomst van cultureel Waasland

vrijdag 13 september 2019 van 9u30 tot 16:30 uur
CC Ter Vesten Gravenplein 2 te Beveren

Broed je op een cultureel plan met een bovenlokale uitstraling binnen het Waasland? Of wil je gelijkgezinden ontmoeten rond een thema om een project op te starten? Wil je het Waasland veroveren met een initiatief?

Alle medewerkers van de cultuur- en gemeenschapscentra, de cultuur- en vrijetijdsdiensten, de bibliotheken, erfgoedmedewerkers, centra voor volwassenenonderwijs, socio-culturele organisaties, cultuurgangmakers, leden lokale adviesraden … zijn welkom.

kindvriendelijke en culturele begraafplaatsen

Samen met de gemeente Temse verzorgt Erfpunt om 13:30u een duopresentatie over kindvriendelijke en culturele begraafplaatsen. De groendienst van de gemeente Temse ontwikkelt momenteel een masterplan over vijf begraafplaatsen. Vertrekkende van inventarisatie en herwaardering van de begraafplaatsen, gesteund door Erfpunt, breiden ze dit uit tot een totaalproject in samenwerking met jeugddienst, cultuurdienst, toerisme, archief, onderwijs, natuurouders, vrijwilligers, heemkringen…

Ontdek het volledig **dagaanbod met inspirerende lezingen, workshops en sessies.

Gratis inschrijven kan tot en met 10 september 2019 via e-mail: tickets.tervesten@Beveren.be
Graag met melding van naam, gemeente en organisatie.

© Filip Dujardin

Deze ontmoetings- en inspiratie dag is een eerste initiatief van het nieuw Waas intergemeentelijke samenwerkingsorgaan binnen het decreet Bovenlokale cultuurwerking namelijk Gemeente Beveren, BiblioWaas, Erfgoedcel Waasland, Erfpunt, gemeente Kruibeke, Stad Lokeren, gemeente Moerbeke, Stad Sint-Niklaas, gemeente Sint-Gillis Waas, gemeente Stekene , gemeente Temse, Vormingplus Waas-Dender, gemeente Waasmunster, Wacco en gemeente Zwijndrecht

Erfpunt verbindt en inspireert