Inspiratienota Erfpunt


Inspiratienota Erfpunt

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing stelde Erfpunt een inspiratienota op die het hart van de lokale overheid hard(er) wil doen kloppen voor het sterke en rijke Wase verleden. Vanuit haar unieke werking en met de nodige zin voor innovatie en creativiteit, formuleert de projectvereniging prikkelende antwoorden op prangende vragen als ‘Kan onroerend erfgoed leefbaar en rendabel zijn?’, ‘Wat kan erfgoed vandaag en in de toekomst voor onze maatschappij betekenen?’ en ‘Waarom samenwerken rond onroerend erfgoed?’.

In de projectvereniging Erfpunt bundelen zeven Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster)  hun krachten om samen de verborgen of geborgen archeologische sites, het uniek bouwkundig erfgoed en het typerend landschappelijk erfgoed met de juiste zorg te omringen en een plaats te geven in de maatschappij van vandaag en morgen.

Als open en innovatief kenniscentrum participeert Erfpunt actief binnen dit regionaal onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden aan de diverse erfgoedactoren bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.

Drie speerpunten
Om tot een daadkrachtig lokaal onroerenderfgoedbeleid te komen, reikt Erfpunt in deze inspiratienota drie speerpunten aan. Elk punt wordt geïllustreerd met reeds bestaande goede voorbeelden uit de praktijk.

1. Leefbaar en rendabel erfgoed? Het kan. Mits een goede en eigentijdse erfgoedreflex kunnen gemeenten ontwikkelaars, burgers, bedrijven… andere, uitdagende perspectieven aanreiken voor hun erfgoed. Erfgoed niet als belemmering, maar als opportuniteit.

2. Erfgoed is van en voor iedereen! Erfgoed, dat zijn verhalen. Verhalen die raken en verbinden. We nodigen onze participanten uit om samen (meer) ruimte te geven aan de on(t)roerende erfgoedverhalen van eigen bodem.

3. Sterke Wase schouders onder onroerenderfgoedzorg. Het succes van ons verhaal is te danken aan drie begrippen: focus op een thema (onroerenderfgoedzorg), een eenvoudige organisatiestructuur en grote collegialiteit onder de participanten. Het is net hun steun en hun vertrouwen die ons in staat stelt om hen nog meer aan te bieden. Ook de Wase burger en het verenigingsleven realiseren prachtige projecten.

De huidige participanten kunnen in 2020 opnieuw voor een periode van zes jaar hun sterke schouders zetten onder onze organisatie en hun participatie bestendigen. Via deze inspiratienota nodigt Erfpunt de overige Wase gemeenten Lokeren, Moerbeke en Zwijndrecht uit om de huidige participanten te vervoegen en samen van Waas onroerend erfgoed een sterk merk te maken.

Download de volledige inspiratienota hier.

Erfpunt verbindt en inspireert