Maak kennis met de WEP-jury: Bert Verwerft


Op 30 september om 12u valt de deadline van de eerste editie van de ** Wase Erfgoedprijs. Tijd dus om even kennis te maken met enkele van de juryleden die zich over jullie inzendingen zullen buigen. Lees mee en leer waar zij precies oog voor hebben. Vandaag: Bert Verwerft, Erfgoeddeskundige in de gemeente Beveren.

Bert Verwerft

Waar komt jouw passie voor erfgoed vandaan?
Van jongs af aan was ik gefascineerd door alles wat te maken had met het verleden. Ik las geschiedenisboeken bij de vleet en hoopte stiekem als een ware Indiana Jones verborgen wereldsteden en kunstschatten te ontdekken. Met ouder worden heb ik gelukkig begrepen dat de ware rijkdom van erfgoed en geschiedschrijving niet schuilt in dat soort ‘mythische’ vertellingen, maar wel verscholen ligt in lokale erfgoedverhalen van gewone mensen. De reconstructie van de historische werkelijkheid is vaak spannender dan verzonnen fictie. Gebouwen, objecten en mensen terug tot leven wekken via gecontextualiseerde verhalen is zeer belangrijk voor mij.

Je bent verantwoordelijk voor de erfgoedwerking in de gemeente Beveren. Wanneer was je in die hoedanigheid nog eens echt verbaasd?
Recent lieten we in het Erfgoedhuis Hof ter Welle een zeventiende-eeuws Madonnabeeld restaureren. Voor het poortgebouw van het kasteel werd een replica gemaakt in kunststof. Voor de moullage van het na te maken beeld namen we een restauratrice onder de arm die een mal maakte in siliconen en een steunkap uit kunststof. Ondanks de moderne technieken die gebruikt werden, is dit een stukje puur vakmanschap en ambacht.

Dit jaar bekroont de Wase Erfgoedprijs cultureel erfgoed. Welke criteria hanteer je bij het beoordelen?
De intrinsieke kwaliteit van het ingediende project, de maatschappelijke relevantie en het vernieuwende karakter.

Wanneer is volgens jou een erfgoedproject echt geslaagd?
Wanneer het mensen samenbrengt in dialoog en uitnodigt om na te denken over het verleden, het heden en de toekomst. Erfgoed is als een kompas waarmee we onszelf als individu en gemeenschap kunnen oriënteren in een steeds veranderende ruimte en tijd.

Wat is volgens jou het grootste misverstand rond (Waas) erfgoed?
De Waaslander mag best wat fierder zijn op zijn streek en cultuur. Geprangd tussen grote (kunst)steden als Antwerpen en Gent raak je gauw opgezadeld met een soort van ‘Calimerocomplex’. Toch is het Wase erfgoed heel divers en rijk: de cartografie (Mercator), de reuzentraditie, Sint-Maarten- en Sint-Niklaasviering, de Appostelbrokken, de literatuur met het Reynaert de Vos-epos, onze Wase ‘Loirekastelen’, de eeuwenoude landbouwcultuur, klompenmakerij en kantnijverheid, de scheepsbouw, enzovoort.

Erfpunt verbindt en inspireert