Maak kennis met de WEP-jury: Greet Polfliet


Op 30 september om 12u valt de deadline van de eerste editie van de ** Wase Erfgoedprijs. Tijd dus om even kennis te maken met enkele van de juryleden die zich over jullie inzendingen zullen buigen. Lees mee en leer waar zij precies oog voor hebben. Vandaag: Greet Polfliet, museumadviseur voor het Stedelijke Museum in Sint-Niklaas.

Greet Polfliet

Waar komt jouw passie voor erfgoed vandaan?
Als een van de oudste kleinkinderen in mijn grote familie heb ik altijd goed geluisterd naar de verhalen van mijn grootouders. Niet dat zij het altijd over de ‘goede ouwe’ tijd hadden, integendeel, maar ergens moet ik opgepikt hebben dat het verleden ook voor een deel bepaalt hoe de/je toekomst eruit ziet. De beslissing om geschiedenis te gaan studeren werd concreet uitgelokt door een interim-leerkracht geschiedenis in de humaniora, die op een heel andere manier les gaf dan wij tot dan toe gewoon waren (ex cathedra). Via de geschiedenis kom je dan vanzelf bij erfgoed uit.

Je werkt als museumadviseur voor het SteM. Is er daar een voorwerp en/of een verhaal dat je na aan het hart ligt? Zo ja, waarom?
De laatste jaren heb ik vooral met het Mercatormuseum en de cartografie gewerkt, dus de atlassen en globes van Mercator zijn voor mij de top van het erfgoed in onze stad.

Dit jaar bekroont de Wase Erfgoedprijs cultureel erfgoed. Welke criteria hanteer je bij het beoordelen?
Ik denk dat ik vooral ga letten op originaliteit, een nieuwe invalshoek, een verrassend effect.

Wanneer is volgens jou een erfgoedproject echt geslaagd?
Het klinkt als een cliché, maar: een erfgoedproject is voor mij geslaagd als het verleden en heden verbindt en ook potentieel heeft voor de toekomst.

Wat is volgens jou het grootste misverstand rond (Waas) erfgoed?
Bestaan er misverstanden rond Waas erfgoed? We zijn toch al lang de rapen en de klompen ontgroeid?

Erfpunt verbindt en inspireert