Maak kennis met de WEP-jury: Lien Lombaert


Op 30 september om 12u valt de deadline van de eerste editie van de ** Wase Erfgoedprijs. Tijd dus om even kennis te maken met enkele van de juryleden die zich over jullie inzendingen zullen buigen. Lees mee en leer waar zij precies oog voor hebben. Bijt de spits af: Lien Lombaert, Depotconsulent Archeologie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Lien Lombaert

Waar komt jouw passie voor erfgoed vandaan?
Als 8-jarige wist ik al dat ik archeologe zou worden. Dat zaadje werd gepland tijdens de opgraving van een stuk muur van de Ten Duinen abdij in Koksijde tijdens Roefeldag. De interesse voor cultuur en erfgoed is sindsdien alleen maar gegroeid.

Je werkt bij de Provincie Oost-Vlaanderen als erfgoedconsulent depot. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
Je kan bij mij terecht met alle vragen over het bewaren en beheren van archeologische voorwerpen en collecties. Ik beheer ook het erkend Erfgoeddepot in Ename. Daar kan onroerend erfgoed uit Oost-Vlaanderen terecht dat (tijdelijk) niet op de oorspronkelijke plaats kan bewaard worden, zoals bijvoorbeeld door restauratie. Je kan het depot ook bezoeken. Altijd welkom!

Dit jaar bekroont de Wase Erfgoedprijs cultureel erfgoed. Welke criteria hanteer je bij het beoordelen?
Criteria die ik belangrijk vind: kwaliteit, vernieuwend met respect voor de erfgoedwaarde en inspirerend.

Wanneer is volgens jou een erfgoedproject echt geslaagd?
Als het bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor erfgoed.

Wat is volgens jou het grootste misverstand rond (Waas) erfgoed?
Dat alleen volwassen mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed? “Erfgoedredders”, een project van de directie erfgoed van de provincie, bewijst het tegendeel. Daarbij worden basisscholen in contact gebracht met erfgoed- en natuurdeskundigen om samen een erfgoedproject uit te werken. Dit najaar gaat er trouwens een van start in het Waasland!

Erfpunt verbindt en inspireert