Nieuwe collega: Anniek Elegheert


Hoi! Mijn naam is Anniek Elegheert. Ik ben bij Erfpunt gestart als ‘Coördinator Erfpunt Academie en erfgoedprojecten’. Dat is een hele mondvol, maar in de praktijk komt het erop neer dat ik de publiekswerking van Erfpunt help coördineren en dat ik de Erfpunt Academie zal uitbouwen.

Met de Erfpunt Academie willen we interessante vorming en opleidingen in archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed aanbieden aan een divers publiek. Denk maar aan scholieren, studenten en leerkrachten, maar ook aan burgers, erfgoedorganisaties, ambtenaren en lokale politici in onze regio én (last but not least) aan de privé sector.

Ik heb communicatie gestudeerd. Ik heb vervolgens in meerdere sectoren sensibiliserende, fondsenwervende en educatieve evenementen georganiseerd, vaak in samenwerking met vrijwilligers. Zo werkte ik onder andere 10 jaar in de sector van de ontwikkelingssamenwerking, enkele jaren bij een maatwerkbedrijf, 10 jaar bij de Erfgoedcel Waasland… Nu ben ik dus hier beland.

 

Ik ben super enthousiast om te kunnen meewerken aan het boeiende verhaal van Erfpunt! Dus heb je suggesties voor de Erfpunt Academie, en behoefte aan vorming, studiemomenten of inspiratie rond archeologisch, bouwkundig of landschappelijk erfgoed, dan weet je mij te vinden.

Anniek Elegheert, coördinator Erfpunt Academie en erfgoedprojecten
anniek.elegheert@erfpunt.be
T 0032 498 413 248

Erfpunt verbindt en inspireert