Nieuwe erfgoedconsulent: Stephan Delaruelle


Nieuwe collega bij Erfpunt

In september startte Stephan Delaruelle als erfgoedconsulent bij Erfpunt. Stephan begon zijn carrière in 2000 als projectarcheoloog bij de ADW (het voormalige Erfpunt) voor het bergen van de Doelse Kogge. Tussen 2001 en 2004 werkte hij aan het archeologisch onderzoek op het tracé van de HSL voor de Provincie Antwerpen en deed daarna ervaring op bij archeologische bedrijven in Nederland. In 2006 vervoegde hij de Archeologische dienst Antwerpse Kempen, waar hij de archeologische rijkdom van de regio Turnhout mee op de kaart zette.

Vanaf 2013 startte hij met een master Monumenten- en Landschapszorg aan de Universiteit Antwerpen en stond hij mee aan de wieg van de IOED Erfgoed Noorderkempen in 2015. Sindsdien spitst hij zich toe op bouwkundig en landschappelijk erfgoed met een voorliefde voor doelmatig beheer, (bouw)historisch onderzoek, ambachtelijk vakmanschap en creatieve herbestemmingen.

Stephan is te bereiken via:
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert