Ondertekening van de Intentieverklaring Onroerenderfgoedrichtplan Linkerscheldeoever

Ondertekening van de Intentieverklaring Onroerenderfgoedrichtplan Linkerscheldeoever

Op maandag 9 oktober werd in de Prosperhoeve te Prosperpolder door verschillende partners de intentieverklaring getekend voor het Onroerenderfgoedrichtplan Linkerscheldeoever. Ook minister Matthias Diependaele en minister-president Jan Jambon waren aanwezig. Dit richtplan wordt opgemaakt door Erfpunt in samenwerking met gemeente Beveren en met financiële steun van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wat is zo’n onroerenderfgoedrichtplan?

Een onroerenderfgoedrichtplan focust op de opmaak van een langetermijnvisie voor een welbepaald thema en/of gebied met een complexe opgave. Om zo’n onroerenderfgoedrichtplan op te maken en te doen slagen, is een goede samenwerking nodig. De partners uit het Verbond en andere betrokken organisaties die hierover willen samenwerken, ondertekenden dus nu al een intentieverklaring. Daarna begint het echte werk: het formuleren van een visie en de acties die genomen moeten worden om die visie waar te maken.

 Landschap en erfgoed van de Wase Scheldepolders

Het onroerenderfgoedrichtplan zal zich vooral buigen over het erfgoed van Doel en de historische polders van Linkerscheldeoever. In het verleden is al een aanzienlijk deel van de Wase polders omgevormd tot havengebied. Het richtplan voor de Wase Scheldepolders, waaronder Doel valt, zal zich richten op de historische polders die eeuwen geleden werden ontgonnen voor turfwinning en later heringericht zijn. Veel van de oorspronkelijke dijken en patronen zijn bewaard gebleven. Het is dan ook de bedoeling om de kenmerkende elementen van de overgebleven poldergebieden zo veel mogelijk te vrijwaren voor de toekomst, in balans met landbouw, haven en natuur.

Minister-President Jan Jambon: “Vlaanderen is een compacte regio waar veel verschillende activiteiten dicht bij elkaar plaatsvinden. Dit is misschien wel het meest zichtbaar op de linkeroever van de Schelde. Binnen een straal van enkele kilometers vind je hier haven, natuurgebieden, landbouwgronden, woonkernen en industriële zones. Bij verdere ontwikkeling mogen we ook het historische karakter van deze polders niet uit het oog verliezen. Vandaag zetten we een volgende stap als ‘Verbond voor de toekomst’ met betrekking tot het Waasland. We willen aantonen dat erfgoed en havenactiviteiten perfect kunnen samengaan. Een symbiose tussen hoe we leefden, leven en zullen leven is perfect mogelijk.”

Het richtplan zal volgens schepen van Linkeroever en Erfgoed Boudewijn Vlegels, elementen en richtlijnen aanreiken die helpen om het erfgoed en polderlandschap mee in overweging te nemen. Voor het gebied ten noorden van de haven, waar de plannen reeds het meest concreet zijn, wordt een actieprogramma uitgewerkt. Daarin engageren de partners zich voor de realisatie van een aantal vooropgestelde projecten.

Lof van minister Diependaele

Ook Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, is vol lof over de opstart van dit Onroerenderfgoedrichtplan en de ondertekening van de intentieverklaring:

“Doel en de historische polders van Linkerscheldeoever hebben een bijzondere historische, culturele en esthetische waarde. Als minister van Onroerend Erfgoed vind ik het niet meer dan logisch dat we het erfgoed in het gebied gebruiken als hefboom voor de toekomst. Ik ben dan ook verheugd dat zo veel verschillende partners bereid zijn om te werken aan een onroerenderfgoedrichtplan voor het erfgoed van het gebied.  Ik wens de initiatiefnemers alvast te feliciteren voor het nemen van die eerste horde. Laten we dit alvast vieren zodat we met goede en frisse moed kunnen beginnen aan de volgende fase: het formuleren van een visie en het bepalen van acties zodat het landschap en het erfgoed van de polders op Linkerscheldeoever zoveel mogelijk bewaard blijven.”

 

Geniet hieronder van de leuke sfeerbeelden:

Erfpunt verbindt en inspireert