Openbaar Onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen


In april gaat het openbaar onderzoek van start over de nieuwe vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed. Dat openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 1 april tot en met 30 mei 2022 door het agentschap Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid. Het openbaar onderzoek betreft ruim 20.000 panden en constructies met erfgoedwaarde gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is vanaf 1 april 2022 raadpleegbaar op deze webpagina:
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-oost-vlaanderen.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent.

Opgelet! De kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09 276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

In de bijgevoegde folder (klik op de afbeelding hiernaast) vind je alle nodige informatie over de organisatie van het openbaar onderzoek en de wijze waarop je een bezwaar of opmerking kunt indienen.

Erfpunt verbindt en inspireert