Pittig erfgoed gezocht!


Nieuw leven voor hoogstamboomgaarden

Vanaf 2021 gaat Erfpunt met steun van de provincie Oost-Vlaanderen van start met het project Pittig erfgoed. We gaan op zoek naar hoogstamboomgaarden bij historische hoeves om deze samen met de eigenaars nieuw leven in te blazen. Dat is niet alleen goed voor het erfgoed, maar ook voor de natuur. En bovendien nog lekker ook!

Een hoogstamboomgaard zorgde vroeger voor een economisch interessante combinatie van beweiding en fruitteelt. Daarom spreekt men ook wel eens over een weideboomgaard of een fruitweide. Die kwamen in het Waasland vaak voor op de huiskavels rond de hoeves. De vruchten waren een welkome aanvulling op de dagelijkse kost en de seizoensgebonden verkoop van het fruit bood de boeren een appeltje voor de dorst.

De omschakeling naar grootschalige teelten met laagstamfruitbomen en het omvormen van boerderijen tot woonhuizen zorgde voor een achteruitgang van het aantal hoogstamboomgaarden. Zo verdwijnt geleidelijk een kenmerkend beeld uit het Wase landschap, wat leidt tot verarming van de biodiversiteit en een verlies van oude soortvariëteiten.

Reden genoeg dus om actie te ondernemen. Met het project Pittig erfgoed willen we de Wase hoeves in kaart brengen waarrond nog oude fruitbomen aanwezig zijn. We gaan op zoek naar een aantal proefprojecten, waar we aan de slag gaan om de oude bomen een nieuw leven te geven. Daarnaast willen we ook eigenaars inspireren om opnieuw hoogstamfruitbomen bij hun hoeve aan te planten, zelfs als die nu volledig verdwenen zijn. 

Ken jij een oude hoeve met boomgaard in jouw buurt of ben je zelf de trotse eigenaar? Laat het ons weten! Wij komen dan vast en zeker een kijkje nemen en wie weet wordt dit één van onze proefprojecten. 

Contactpersoon:  stephan.delaruelle@erfpunt.be – 0473 50.42.88


Hoogstamboomgaard van het Hof ter Saksen (© gemeente Beveren)

Erfpunt verbindt en inspireert