Cenotaaf – een hedendaags herdenkingsmonument voor het Waasland

Projectnaam: Cenotaaf
Uitvoeringsjaar: 2018


Cenotaaf – een hedendaags herdenkingsmonument voor het Waasland

Funerair erfgoed inventariseren, gemeenten ondersteunen bij het beheer en het behoud ervan, en middels een artistiek project aanzetten tot nadenken over herdenken: dat wil Erfpunt de komende jaren realiseren op de Wase begraafplaatsen.

Funerair erfgoed raakt het leven van meer mensen dan andere vormen van erfgoed. Iedereen verliest wel bekenden of bezoekt wel eens een begraafplaats. De komende jaren worden wat dat betreft belangrijk. De eeuwigdurende concessies op graven zijn door de gewijzigde wetgeving in 1971 vaak omgezet naar 50 jaar. Deze komen in 2021 te vervallen. Wat zullen de gevolgen zijn voor onze begraafplaatsen?

Erfpunt wil binnen het Waasland lokale besturen bijstaan om op een waardige en waardevolle, maar ook creatieve manier om te gaan met hun funerair erfgoed. Naast het inventariseren van 36 begraafplaatsen in het Waasland, met de hulp van heemkringen en vrijwilligers, wil Erfpunt gemeenten ondersteunen wat betreft het behoud en het beheer van hun funerair erfgoed.

Cenotaaf
Tegelijk wil Erfpunt aan de hand van een creatief project aanzetten tot nadenken over een hedendaagse manier van herdenken. Om dat concreet te maken ontwierpen we een basispakket voor een cenotaaf, dat we aan de zeven gemeenten in het Waasland aanbieden om zo samen een hedendaags herdenkingsmonument te ontwikkelen.

Het basispakket bestaat uit rechthoekige, vlakke panelen in multiplex in drie verschillende formaten en met een gat in, waardoor een boomtak of- stam kan worden geschoven. Samen vormen ze een intrigerend modulair en roterend systeem dat doet denken aan een monoliet, maar tegelijk ook een naar de natuur verwijzende beweeglijkheid en lichtheid bevat.

Met de steun van:

 

(Ontwerp cenotaaf: Jan De Kesel)

Erfpunt verbindt en inspireert