Prosperhoeve in Beveren wint Wase Erfgoedprijs 2020


Uit 23 genomineerde onroerend erfgoedprojecten koos de jury van de Wase Erfgoedprijs de restauratie van een maalderij op de Prosperhoeve in Beveren als winnaar. De herwaardering van het Hof de Fonteyne (Moerbeke) en Het Steenwerk en haar muntschat (Belsele) werden tot laureaat uitgeroepen. De prijs voor de algemene verdienste gaat naar Fred Van der Gucht, voormalig voorzitter van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

De Maalderij in de Prosperhoeve. Foto: Simon Callens

Omwille van de geldende coronamaatregelen was het onmogelijk om een normale prijsuitreiking te organiseren voor deze tweede editie van de Wase Erfgoedprijs, die dit jaar in het teken staat van onroerend erfgoed. Daarom werd een volwaardig en creatief alternatief uitgewerkt, in de vorm van een uitreiking in een doosje. 

Zowel de 23 genomineerden als de genodigden voor de uitreiking kregen van Erfpunt en de Erfgoedcel Waasland kregen de afgelopen week een WEP-doosje bezorgd. In dat doosje zaten drank en versnaperingen – zoals dat hoort bij een prijsuitreiking – en nog enkele andere geschenkjes, zoals een wandelgids van toerisme Waasland. Zowel de versnaperingen als de drank werden besteld bij lokale producenten, die het vandaag verre van gemakkelijk hebben, als steun voor de lokale economie.

Tegelijk kregen zowel de ‘genodigden’ als breder publiek uit de sector iets voor 16u, de start van de uitreiking, een link in de mailbox die leidde naar een video op de website van de Wase Erfgoedprijs. In die video vindt de 15 minuten durende ceremonie plaats, met daarin op voorhand opgenomen, coronaveilige reportages en interviews met de laureaten (die nog niet wisten wie de hoofdwinnaar zou worden) en met een inleiding door Johan Smet en Lieven Dehandschutter, respectievelijk voorzitters van Erfpunt en Erfgoedcel Waasland.

De uiteindelijke bekendmaking van de winnaar gebeurde door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, in een kort stukje dat werd opgenomen op zijn kabinet.

Gedragen én uitgevoerd door de erfgoedgemeenschap

Winnaar de Prosperhoeve uit Beveren kreeg lof van de jury omdat het project, de herbestemming en herinrichting van de Maalderij tot lokale ontmoetingsplaats en belevingscentrum, werd gedragen én uitgevoerd door de erfgoedgemeenschap. De vrijwilligers geven het centrum een gezicht. Uit het juryrapport: “Het prominent inzetten van vrijwilligers bij het onderhoud en de restauratie van de inrichting maakt het project maatschappelijke relevant en is gedurfd.”

De herwaardering tot levendig buurtpark van een verwilderde erfgoedsite met beschermde restanten van het Hof de Fonteyne wordt verkozen tot één van de laureaten. De jury lauwert de revitalisering van de verwaarloosde erfgoedplek, ontstaan vanuit de buurtdynamiek en de betrokkenheid van de cultuurraad, de heemkring en het Genootschap van Boudelo. Uit het juryrapport: “Deze historische plek kreeg een geslaagde nieuwe invulling met maatschappelijke relevantie: een ontmoetingsplek en educatieve pleisterplek voor zowel buurtbewoners als toevallige passanten.”

De inzet voor het opnieuw zichtbaar maken van het ondergrondse erfgoed van Belsele, geconcretiseerd in 2019, maakte van vzw De Raaklijn de derde laureaat van de Wase Erfgoedprijs 2020. De jury waardeert de inzet voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor lokaal archeologisch erfgoed. Uit het rapport: “Dat dit gebeurt voor, met en door de kinderen van Belsele wordt extra gewaardeerd. VZW De Raaklijn plaatst de site ook in een ruimere context. Het creëert een podium voor een kunstenaar en (kinder)stadsdichter en maakt de link met de trage weg die aan de site passeert.”

De prijs voor de algemene verdienste gaat naar Fred Van der Gucht, voormalig voorzitter van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, waarvan hij vele jaren lang als het ware de belichaming van was.

Over de Wase Erfgoedprijs

De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt; het ene jaar aan een cultureel erfgoedproject, het andere jaar aan een onroerend erfgoedproject. Dit jaar ligt de focus op onroerend erfgoed. 

Onroerend erfgoed is het geheel aan erfgoedelementen die boven- en/of ondergronds bewaard zijn en een waarde hebben op archeologisch, bouwkundig of landschappelijk vlak, inclusief de cultuurgoederen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten, waarvan één hoofdwinnaar. De laureaten ontvangen elk een bedrag van 500 euro. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 euro, 500 euro als laureaat en 500 euro daarbovenop als winnaarsbonus. 

Voor alle info en een overzicht van de genomineerde projecten: www.waseerfgoedprijs.be

Erfpunt verbindt en inspireert