Subsidie voor erfgoedprojecten – deadline 28/02


De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor erfgoedprojecten van de Provincie Oost-Vlaanderen komt er weer aan: 28 februari, voor projecten rond onroerend erfgoed in het najaar. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen indienen, maar ook individuele gemeenten, kerkbesturen, verenigingen, scholen en zelfs natuurlijke personen.

Alle info, reglement en aanvraagformulier vind je via deze link.

Erfpunt verbindt en inspireert