Beheersplan

Beheersplan

Een beheersplan is een uitgewerkte langetermijnvisie (24 jaar) op het beheer van beschermd erfgoed of een erfgoedlandschap. Het is ook een instrument om dit beheer te organiseren en te vergemakkelijken. Zo geeft het plan aan welke werkzaamheden nodig zijn en binnen welke timing of regelmaat deze dienen te worden uitgevoerd.


De opmaak van een beheersplan is niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor het verkrijgen van erfgoedpremies voor het beheer van goederen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, een beschermd landschap of een beschermde archeologische zone. Voor beschermde monumenten heeft het vooral een meerwaarde indien het gaat om grotere gehelen met meerdere eigenaars. Indien je gebruik wil maken van verlaagde registratierechten bij de aankoop van een beschermd gebouw, moet je ook beschikken over een goedgekeurd beheersplan.

Het grote voordeel van het beheersplan is dat je als eigenaar over een leidraad beschikt om werken uit te voeren, en het maakt het makkelijker om premies aan te vragen. Bovendien kunnen minder ingrijpende onderhoudswerken van toelatingsplicht worden vrijgesteld.

Voor de opmaak ervan zijn geen premies meer te verkrijgen. Je kan echter wel nog onderzoekspremies aanvragen voor deelaspecten als bouwhistorisch onderzoek of materiaaltechnisch onderzoek, die later kunnen verwerkt worden in een beheersplan. Voor bouwkundig erfgoed is een recent rapport van Monumentenwacht een uitstekende basis voor een meer gedetailleerde onderhoudsplanning.

De opmaak van een beheersplan gebeurt in nauw overleg met de consulenten van het agentschap Onroerend Erfgoed. Erfpunt maakt uitsluitend beheersplannen op voor de aangesloten gemeenten en begeleidt de gemeenten ook bij de verdere opvolging ervan. Voor de opmaak van particuliere beheersplannen kan je terecht bij gespecialiseerde studiebureaus.

Wil je graag advies over hoe je dit proces het beste in gang zet? Geef ons een seintje.

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert