Herbestemming en functiewijziging


Historische gebouwen moeten een gepaste bestemming hebben om behoud ervan zinvol te maken. Niet alle gebouwen kunnen hun oorspronkelijke functie behouden. Vandaag staan vooral de kerkgebouwen in de kijker. Maar ook oude industriegebouwen, historische hoeves of kastelen worden vaak niet meer hetzelfde gebruikt als waarvoor ze zijn bedoeld.

De zoektocht naar een gepaste invulling die in verhouding is met de erfgoedwaarde van een gebouw is niet eenvoudig. Voor beschermd erfgoed kan er beroep worden gedaan op een premie om herbestemmingsonderzoek te laten uitvoeren. Voor niet-beschermde kerken is er eveneens een tussenkomst voorzien voor ontwerpend onderzoek en de aanpassingswerken die daaruit voortvloeien. De consulenten van Erfpunt denken graag met je mee over de mogelijkheden voor herbestemming van (vooral) niet-beschermd erfgoed en beschermd erfgoed in beheer van de gemeenten.

Voor grote en complexe gebouwen is het belangrijk om je te laten begeleiden door een restauratiearchitect. Zij weten als geen ander hoe ze nieuwe technieken kunnen inpassen in historische gebouwen en zijn op de hoogte van de meest innovatieve oplossingen. Ze kunnen ook een goede inschatting maken waar ingrepen mogelijk zijn en waar behoud van erfgoedwaarden voorop staat.

Ben je op zoek naar deskundig advies of inspiratie voor jouw herbestemming? Wij horen het graag.

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert