Inventaris

Inventaris

De inventaris bouwkundig erfgoed voor het Waasland bevat bijna 2000 bewaarde items. Dit omvat een brede waaier aan historische gebouwen en constructies. Naast de vanzelfsprekende monumenten als kastelen, kerken en gemeentehuizen, gaat het ook om kenmerkende dorpswoningen, oude industriegebouwen of pittoreske hoeves. Maar ook klein erfgoed als kapellen en schandpalen, historische begraafplaatsen en militaire relicten zijn hierin opgenomen. Sinds 2017 is het beheer van het lokale erfgoed de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als IOED ondersteunen wij hen bij het updaten en aanvullen van de inventarissen.

In 2021 wordt de inventaris bouwkundig erfgoed geactualiseerd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Daarbij gebeurt een administratieve controle van adres en afbakening en wordt gekeken of er gebouwen verdwenen zijn. De meeste gebouwen krijgen ook een actuele foto. De vaststelling van de actuele lijst na openbaar onderzoek is gepland voor mei 2022. Voor de erfgoedpanden die opgenomen zijn in deze vastgestelde inventaris gelden specifieke rechtsgevolgen om deze beter te kunnen behouden.

Daarna starten we met een regionale waardering van de vastgestelde lijst. Daarbij toetsen we de erfgoedwaarden van de gebouwen en delen ze in categorieën in. Zo proberen we vooraf al een goed advies te geven over hoe je het beste kan omgaan met deze gebouwen.

Niet alle waardevolle gebouwen zijn al opgenomen in de inventaris. Zo werd bij de opmaak ervan omstreeks 1980 slechts bij uitzondering een gebouw toegevoegd dat dateert van na 1918. Hierdoor zijn talrijke gebouwen in art decostijl of modernistische villa’s voorlopig nog maar sporadisch terug te vinden in de databank.

Op Vlaams niveau wordt daarom thematisch onderzoek uitgevoerd. Zo is de voorbije jaren heel wat militair erfgoed toegevoegd, zoals de bunkerlinies, maar ook een aantal kenmerkende sociale woonwijken. Maar ook op regionaal vlak dragen wij daar ons steentje aan bij door het uitvoeren van thematisch overzichtsonderzoek.

Wil je weten waar in jouw gemeente het bouwkundig erfgoed te vinden is? Raadpleeg dan het geoportaal of de databank.

Heb je vragen of meer informatie over een interessant gebouw of bouwkundig relict? Laat het ons gerust weten!

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert