Vacature: projectmedewerker archeologie

Vacature: projectmedewerker archeologie

Erfpunt is een dynamische onroerenderfgoedorganisatie die oog heeft voor innovatie en creativiteit, en die een permanente verbetering in zijn werking nastreeft.

Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het aanspreekpunt voor onroerend erfgoedzorg in het Waasland. Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden, maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen.

Het team Onderzoek verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het opstellen van een bureauonderzoek tot het uitvoeren van prospecties, met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravingen.

Om dit tot een goed einde te brengen zoekt Erfpunt zijn team tijdelijk te versterken  met een nieuwe collega voor het team van archeologen.

Jouw functie

Je staat in voor verschillende onderdelen van het archeologische traject. Je werkt in nauw overleg met de collega’s van het team Onderzoek en staat open voor crossovers met de andere collega’s binnen Erfpunt. Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team Onderzoek.

Administratieve taken
Je biedt administratieve ondersteuning aan het team. Dit omvat onder meer:

 • Het tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve procedures;
 • Het instaan voor her verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren;
 • Uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende;
 • Voorbereiden, opvolgen en/of afwerken van dossiers door middel van het verzamelen van informatie en materieel om het dossier te vervolledigen.

Uitvoerende taken

 • Je staat in voor het opstellen van bureauonderzoeken;
 • Je staat in voor de uitvoering van het archeologisch veldwerk onder leiding van de veldwerkleider. Dit omvat onder meer volgende concrete taken:
  • Input geven voor de dagelijkse planning en opvolging van de terreinwerken en de terreinmedewerkers in overleg met de veldwerkleider of hiervoor instaan bij tijdelijke afwezigheid van de veldwerkleider;
  • Aansturen en uitvoeren van de graaf- en meetwerken op het terrein;
  • Registreren van sporen, vondsten en stalen;
  • Begeleiden van stagiair(e)s/vrijwillig(st)ers en evalueren van de stagiair(e)s onder leiding van de veldwerkleider;
  • Beheren van de verschillende sites onder leiding van de veldwerkleider;
  • Bij de (tijdelijke) afwezigheid van de veldwerkleider sta je bijkomend in voor het uitvoeren en coördineren van de administratie met betrekking tot het veldwerk.
 • Je staat in voor de verwerking van vondsten en stalen en de rapportering van projecten. Dit behelst:
  • Het rapporteren van onderzoeken voor de bevoegde instanties en opdrachtgevers;
  • Het determineren en verwerken van de vondsten en stalen uit archeologisch veldwerk;
  • Invoeren van de ensembles in een databank;
  • Selecteren en verzenden van ingezamelde stalen voor verder onderzoek;
  • Digitaliseren en registreren van de sporen, waaronder het verwerken van meetgegevens en het opstellen van kaarten in GIS;
  • Registreren van vondsten met behulp van een 3D-scanner;
  • Het uitschrijven van archeologische rapporten;
  • Het voorbereiden van de ensembles voor hun opslag in het onroerenderfgoeddepot.

Taken met betrekking tot communicatie

 • Intern:
  • Je werkt mee aan een optimaal interne communicatie binnen het team;
  • Je zorgt voor de informatiestroom naar de verantwoordelijke voor communicatie (intranet, info voor de website, folders en brochures, pers, …);
  • Je signaleert noden, behoeften en tekorten die vastgesteld worden tijdens het werken met de diverse teams en medewerkers;
  • Je verstrekt nuttige informatie aan de verantwoordelijke van andere teams die dit kunnen aanbelangen;
  • Je neemt constructief deel aan intern overleg.
 • Extern:
  • Je staat in voor een open externe communicatie;
  • Je handelt telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier af.

Taken met betrekking tot publiekswerking
Je staat in voor taken met betrekking tot de publiekswerking van Erfpunt en het verzorgen van externe communicatie naar mogelijke belanghebbenden in samenwerking met de verantwoordelijke van het team Onderzoek. Dit behelst:

 • Meewerken aan eventuele publiekswerking rond concrete projecten;
 • Rondleidingen geven op het terrein (“Opensleuvendagen”);
 • Input leveren voor de website en sociale media van Erfpunt met betrekking tot de stand van zaken van projecten.
Ons aanbod
 • Een voltijds contract van 3 tot 6maanden (afhankelijk van de toegezegde opdrachten), met kans op contract voor 1 jaar, met weddeschaal B1-B3;
 • Je aanvangssalaris bedraagt maandelijks minimaal 3.002,05 EUR (bruto);
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, fietspremie, eindejaarspremie, extralegaal pensioenfonds, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen, laptop);
 • Relevante ervaring uit de privésector kan in rekening worden genomen;
 • Mogelijkheden tot vorming.
Formele deelnemingsvoorwaarden

Diploma’s en werkervaring

 1. Je hebt een master of licentiaat in een van de volgende disciplines, of bent houder van een gelijkwaardig getuigschrift door een EVC-procedure waarbij een daarvoor bevoegde instelling de verworven competenties van een individu formeel bevestigd:
  • Geschiedenis, specialisatie “Oudste tijden”;
  • Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, specialisatie archeologie;
  • Kunstwetenschappen en Archeologie, specialisatie archeologie;
  • Archeologie;
 2. Een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese verordening of richtlijn of internationale overeenkomst is erkend als gelijkwaardig met een van de diploma’s, vermeld in punt a tot en met d, en dat staven door een gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen.
 3. Actieve ervaring met archeologische ingrepen in de bodem en ervaring in het Waasland is een pluspunt maar geen vereiste;
 4. Je hebt praktische ervaring met meetapparatuur (GNSS/totaalstation).

Technische competenties

 • Je hebt kennis van softwareprogramma’s inzake tekenen/meten en cartografie (GIS, …);
 • Je schrijft vlot en beheerst de vakgebonden woordenschat om onroerend erfgoed of de maatschappelijke context van het onroerend erfgoed te beschrijven;
 • Je hebt expertise in interdisciplinair werken en bent in staat om onroerend erfgoed vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en deze gegevens te integreren;
 • Je bent goed vertrouwd met het MS Office pakket (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • Je bent bekend met de wetgeving, de procedures en het procesbeheer dat van toepassing is bij alle aspecten van het archeologisch onderzoek;
 • Je kan projectmatig werken;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • In het bezit zijn van een certificaat voor dronevluchten (Open A1/A3) of een vaardigheidscertificaat van piloot op afstand (Open A2) is een pluspunt maar geen vereiste;
 • Ervaring met 3D-registratie (3D-scanner, fotogrammetrie, eventueel modelleren) is een pluspunt maar geen vereiste.

Gedragscompetenties

 • Verantwoordelijkheid: je neemt verantwoordelijkheid en handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie;
 • Teamplayer;
 • Respect: in jouw contact met collega’s, vrijwilligers, stagiairs, klanten, aannemers, leveranciers en derden ben je respectvol in de omgang.
 • Voortgangscontrole: je plant en organiseert je werkzaamheden en bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen;
 • Analyseren: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar oplossingen;
 • Probleemoplossend vermogen; je bent pragmatisch, flexibel en oplossingsgericht;
 • Innoveren: je werkt voorstellen uit van diensten en processen die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen.

Toelatingsvoorwaarden
Op de datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je voldoet aan de dienstplichtwetten;
 4. Je bent medisch geschikt voor deze functie;
 5. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder de formele deelnemingsvoorwaarden.
Kandidatuurstelling

Wil jij graag ons team versterken? Stuur dan jouw curriculum vitae en kopieën van relevante behaalde diploma’s door naar het secretariaat van Erfpunt (admin@erfpunt.be)

Jouw kandidatuurstelling dient ten laatste op 7 februari 2024 om 12.00u  te worden ingediend.

Selectieprocedure

CV-screening
Aan de hand van het bewijs van je diploma(‘s)/attesten en jouw motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Wees dus zo volledig mogelijk.

Interview
Weerhouden kandidaten zullen op 22 februari 2024 worden uitgenodigd voor een interview. Tijdens dit gesprek zal je ervaring verder worden afgetoetst.

Elk onderdeel is eliminerend.

Medewerkers worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Erfpunt verbindt en inspireert