Vondsten in Beweging op Dag van de Wetenschap


Wisten jullie dat er chemie en biologie in archeologie zit? En vragen jullie zich ook af wat een archeologisch conservator zo allemaal doet? Laat je dan op de Dag van de Wetenschap verwonderen door de tentoonstelling ‘Vondsten in beweging’, over de wisselwerking tussen archeologie en wetenschap.

Ontdek aan de hand van vijf concrete cases hoe archeologische vondsten vanuit de opgraving via het conservatie-atelier op de onderzoekstafel belanden of tentoon gesteld worden. Je krijgt een unieke blik achter de schermen van ons archeologisch depot, waar de archieven en het vondstenmateriaal van een opgraving een definitieve bestemming krijg, maar geen laatste rustplaats.

Op 27 november voorzien we 3 rondleidingen in de namiddag: 13:30 – 14:30 , 14:30 – 15:30 , 15:30 – 16:30. Reserveer zeker jouw plaatsje!

ps: deze expo is ook verbonden aan het educatieve atelier ‘The Science Lab’ voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de middelbaar van een wetenschappelijke richting.

Erfpunt verbindt en inspireert