Voor het eerst wiel gevonden in het Waasland


Voor het eerst wiel gevonden in het Waasland

Samen met het agentschap Onroerend Erfgoed voerde Erfpunt een opgraving uit aan de Reepstraat in de Gemeente Sint-Gillis-Waas. Verspreid over een oppervlakte van +/- 1,7 ha werden sporen uit de metaaltijden, de Romeinse tijd en de middeleeuwen gevonden. In het noordelijke deel van de site stootten we op een waterput die voorlopig ruim gedateerd kan worden in de metaaltijden, waarschijnlijk in de ijzertijd (800 – 50 v.c.).

De beschoeiing van de waterput was opgebouwd uit houten paaltjes en planken die in de grond geheid waren. Helemaal onderaan deze waterput werd een stuk hout gevonden dat duidelijk bewerkt was geweest: één zijde was afgerond, centraal was een gat aangebracht en aan één zijde zat een groef. Daarnaast waren nog enkele kleinere gaten zichtbaar.

Op basis van gelijkaardige vondsten kan met zekerheid gesteld worden dat in Sint-Gillis-Waas voor het eerst in het Waasland een (deel van een) wiel gevonden werd. Een 3D-beeld van een volledig exemplaar (weliswaar Romeins) vind je hier. Dit wiel werd opgegraven door De Logi & Hoorne.

Erfpunt verbindt en inspireert