Wase Erfgoedprijs 2020


Ook in 2020 zal er een editie van de Wase Erfgoedprijs plaatsvinden. Deze legt de focus op onroerend erfgoed en krijgt gezien de omstandigheden een iets andere vorm aangemeten.

Misschien vroeg je je het al af in deze bizarre tijden: komt er een editie 2020 van de Wase Erfgoedprijs? Welaan, het heeft ons wat denkwerk en gepuzzel gekost, maar we kunnen nu al zeggen dat deze tweede editie, waarin de focus ligt op onroerend erfgoed, wel degelijk zal doorgaan. Zij het in een licht gewijzigde vorm.

Gezien het verspreiden van een oproep voor inzendingen, die in april normaal gezin van start ging, geen sinecure bleek, hebben we besloten om met een comité te werken dat projecten kan voordragen.

Twee jury’s en een website

Projecten worden in twee fasen voorgedragen. Tot eind mei kunnen (bestuurs)leden van Erfpunt en de stuurgroep van de Wase Erfgoedcel projecten voordragen. In een tweede fase kan een commissie samengesteld uit ambtenaren van verschillende gemeentelijke diensten van de negen Wase gemeenten die zijn aangesloten bij Erfpunt deze lijst nog kunnen aanvullen.

De verschillende goedgekeurde projecten worden in de tweede helft van augustus aan het publiek voorgesteld via een nieuwe, eigen website van de Wase Erfgoedprijs, die in de tweede helft van augustus wordt gelanceerd. Daar zal ook alle info en nieuws over de prijs terug te vinden zijn.

Vervolgens worden de aanvaarde dossiers door twee verschillende jury’s beoordeeld. De vakjury bestaat uit zeven leden, waarvan vier actoren uit het Waas erfgoedwerkveld en drie externe experten. Voor de editie onroerend erfgoed wordt ook gewerkt met een publieksjury van negen leden. Deze jury wordt samengesteld uit Wase burgers die deel uitmaken van een nog nader te bepalen doelgroep.

Uitreiking in november

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten, waarvan de eerste als winnaar wordt aangewezen. De laureaten ontvangen elk een bedrag van 500 euro. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 euro, 500 euro als laureaat en 500 euro daarbovenop als winnaarsbonus. De officiële prijsuitreiking vindt plaats op de laatste zaterdag van november.

De Wase Erfgoedprijs is een initiatief van Erfgoedcel Waasland en Erfpunt. Met het toekennen van de Wase Erfgoedprijs willen de organisatoren de aandacht vestigen op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord die in het Waasland of daarbuiten werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed en de bekendmaking ervan.

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.

 

Erfpunt verbindt en inspireert