Week van de begraafplaatsen / Cenotaaf 2.0


Funerair project Cenotaaf 2.0 gestart

Van 25 mei tot 2 juni staat funerair erfgoed in de schijnwerpers, want dan is het de Week van de Begraafplaatsen. Begraafplaatsen zijn bijzondere plekken, lezen we op de website van Open Monumenten, want ze brengen ons naar de essentie van ons bestaan. Zo is het helemaal, en daarom is het ook zo belangrijk dat er op een goede en duurzame manier wordt omgesprongen met ons funerair erfgoed.

Daarom zijn we blij te kunnen melden dat het project Cenotaaf 2.0, een vervolg op ons eerste project rond funerair erfgoed vorig jaar, van start is gegaan. Doel van het project is om in elk van onze acht participerende gemeenten actief rond begraafplaatsen te werken. Dit doen we met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met vrijwilligers, heemkundige kringen en gemeentelijke ambtenaren en met de hulp van experten Tamara Ingels en Patrick Van den Nieuwenhof, die onlangs nog het boek Memento Mori – De begraafplaats als educatieve ruimte uitbrachten.

Concreet zetten we in op het inventariseren van, het waarderen van en het bepalen van een goed gefundeerde visie omtrent Wase begraafplaatsen. Daarbij werken we vooral op maat van de gemeente, gezien sommige gemeenten hierin al verder staan dan andere.

Zo is men in Stekene al aan de slag, samen met de Heemkundige Kring D’EUZIE, en is de inventaris daar al gebeurd. In Stekene gaan we dus vooral werken rond de waardering, wat zoveel betekent als het beslissen over welke graven erfgoedwaarde hebben en dus zeker behouden zouden moeten blijven. Het bepalen van de erfgoedwaarde gebeurt aan de hand van twee criteria: de architecturale waarde en de volkskundige waarde. Vooral bij deze laatste is de inbreng van een heemkundige kring onontbeerlijk.

Met de steun van:

Begraafplaats Stekene

Begraafplaats Stekene

Erfpunt verbindt en inspireert