Wijziging Onroerenderfgoedbesluit goedgekeurd


De Vlaamse regering keurde een wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit goed, die de samenwerking met de lokale besturen rond onroerend erfgoed nog moet verbeteren.

Zo wordt onder meer de subsidie voor intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten verhoogd en doorgetrokken naar de erkende onroerenderfgoedgemeenten. Tegelijk worden de taken en bevoegdheden die gepaard gaan met de erkenning duidelijker afgebakend en uitgebreid.

Alle info over de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit vind je terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.


Foto: Natuurgebied het Gelaag

Erfpunt verbindt en inspireert