Romeins speelschijfje

Romeins speelschijfje

Romeins speelschijfje van Europark-Zuid

#objectvandemaand – maart 2020  

Over het hele Romeinse rijk worden vaak speelschijven (pionnen) gevonden. De betere exemplaren zijn uit wit en zwarte glaspasta gemaakt, maar vaak komen ze ook voort uit een gerecycleerde scherfwand van één of andere gebroken aardenwerken vorm, zoals dit exemplaar.

Deze is gevonden in Sint-Niklaas tijdens, de opgraving van 2009 in Europark-Zuid. Op deze site werden er verschillende ijzertijd en Romeinse woningen blootgelegd.

Deze vondst is geen rariteit. Ze komen wel meer voor in het Waasland in associatie met Romeinse bewoning. Wel zijn er enkel van dit type van gerecycleerd aardewerk gevonden tot hier toe. Het toont aan dat ook op meer rurale gebieden, waar het toen soms moeilijker kon zijn om te overleven, het bordspel toch voor amusement en ontspanning zorgde.

Een populair spel binnen het Romeinse rijk was ludus latrunculorum, afgekort: latruculi, dit betekent ‘spel van de soldaten’. Het spel is vergelijkbaar met dammen en wordt dan ook gespeeld met witte en zwarte pionnen. Het speelbord (vaak 12 bij 8 vlakken) werd meestal ingekrast op een oude dakpan of op een platte steen. De hoeveelheid pionnen varieerde dikwijls en was afhankelijk van de grootte van het bord. Voor een bord dat 12 vlakken breed was, werden er 12 of 13 pionnen gebruikt. De pionnen werden op de langste zijde tegenover elkaar in een rijtje neergezet.

Zelf eens spelen? Hier vind je de spelregels van de originele versie, voor zo ver bekend.

Erfpunt verbindt en inspireert