Werken aan erfgoed

Werken aan bouwkundig erfgoed

Waardevolle gebouwen zijn helaas niet ongenaakbaar voor de invloed van weer en wind. Om ervoor te zorgen dat de komende generaties nog ten volle kunnen genieten van ons erfgoed, is goed onderhoud van levensbelang. Dat gaat niet altijd om grote en dure werken: vaak volstaan kleine onderhoudswerken aan dak, schrijnwerk en metselwerk om de verwering tegen te gaan.

Om een goed beeld te hebben van de staat van jouw gebouw, de nodige onderhoudswerken en hoe je dit kan aanpakken, kan je als eigenaar van een historisch gebouw beroep doen op Monumentenwacht. Zelfs als het geen beschermd gebouw is. Zij bezorgen je tegen een beperkte bijdrage een gedetailleerd rapport waar je de komende drie tot vijf jaar mee verder kan.

Bij grotere verbouwingen is het vaak een evenwichtsoefening om gebouwen met erfgoedwaarde in regel te stellen met voorschriften rond energieprestaties of brandveiligheid. Met het nodige inzicht in de erfgoedwaarde van jouw gebouw, kennis van de juiste technieken en bekwame vakmannen is dat vaak geen probleem. Wees je er ook van bewust dat je voor gebouwen met erfgoedwaarde een uitzondering kan aanvragen voor de energieprestatieregelgeving voor de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Voor gebouwen met een hoge erfgoedwaarde – ook als ze niet beschermd zijn – is het aangewezen om je te laten begeleiden door een restauratiearchitect. Zij weten als geen ander hoe ze nieuwe technieken kunnen inpassen in historische gebouwen met waardevolle interieurs en zijn op de hoogte van de meest innovatieve oplossingen. Ze kunnen ook een goede inschatting maken waar ingrepen mogelijk zijn en waar behoud van erfgoedwaarden voorop staat. Dat spaart je vaak veel tijd en geld.

Wil je graag meer info over wat er met jouw erfgoedpand mogelijk is? We bespreken het graag met je.

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Marie De Meulemeester, erfgoedconsulent
marie.demeulemeester@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert