Nieuwe verrassingen in 2022: terugblik op de realisaties van Erfpunt in 2022


Het Waasland is een regio die je blijft verrassen en uitnodigen om nog meer te ontdekken.

Ook voor Erfpunt hadden het Wase erfgoed en werkveld in 2022, zoals je kan lezen in dit jaarverslag, heel wat verrassingen in petto.

Zo werd ons team van archeologen op het terrein verrast met een bronstijdgrafheuvel van bijzonder formaat in Melsele en een unieke en uitzonderlijk goed bewaarde prehistorische site uit het mesolithicum of de middensteentijd in het centrum van Sint-Niklaas. De eindresultaten van het syntheseonderzoek over ijzertijdbewoning bevestigden niet de oorspronkelijke hypothese over culturele assimilatie tussen het Waasland en de Kempen, wat zowel Erfpunt als de wetenschappelijke partners verraste.

De vrijwilligers in het onroerenderfgoeddepot werden tijdens het herverpakken op hun beurt verrast door de vondst van oude opgravingen en paleontologische collecties. Nadat de actualisatie van de inventaris met Waas bouwkundig erfgoed in 2021 werd voltooid, startten onze consulenten bouwkundig erfgoed dit jaar met het waarderingstraject van deze waardevolle panden voor verschillende gemeenten. Het bouwhistorisch onderzoek verraste hen meermaals met nieuwe erfgoedverhalen. Bij de opmaak van het beheersplan voor het domein Hof ter Saksen werden dan weer landschappelijke erfgoedpareltjes ontdekt.

Onze nieuwe collega en coördinator van de Erfpunt Academie ontdekte in 2022 een hele nieuwe wereld van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed en werkte in samenwerking met alle teams diverse infosessies, vormingen en publieksprojecten uit.

Jaar na jaar mogen we ook getuige zijn van het enthousiasme voor en de trots op het Wase erfgoed bij de vele Wase erfgoedactoren. Er was de glansrijke editie van Open Monumentendag met pas gerestaureerde panden, ambitieuze plannen voor het herbestemmen van een kerk, en enkele nieuwe locaties. Zelf namen we uitzonderlijk deel met de opgraving van de steentijdsite aan het Sportkringpark. Voor de onroerenderfgoededitie van de Wase Erfgoedprijs werden acht projecten genomineerd. Ze blonken uit in creativiteit, visie en/of innovatie. Het werd een moeilijke opdracht voor de vakjury om drie laureaten te selecteren.

Zelf mocht Erfpunt zijn creatieve en innovatieve geest aanscherpen met de nieuwe uitdaging voor de stedelijke museumsite Zwijgershoek. De ambitieuze toekomstplannen voor het stedelijk museum bieden ons de kans om onze erfgoededucatie naar een hoger niveau te tillen dankzij de realisatie van de wetenschapskamer, waar archeologie en wetenschap elkaar ontmoeten. Het eerste project van de wetenschapskamer, ‘Vondsten in beweging’, werd op de Dag van de Wetenschap in november voorgesteld.

Kortom, 2022 was opnieuw een bijzonder jaar voor onze organisatie. Lees er alles over in dit jaarverslag en laat u ook verrassen door de nieuwe wendingen en ontdekkingen in het Wase erfgoedverhaal van Erfpunt, editie 2022.

Erfpunt verbindt en inspireert