Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden

Een hoogstamboomgaard zorgde vroeger voor een economisch interessante combinatie van beweiding en fruitteelt. Vandaar spreekt men ook wel eens over een weideboomgaard of een fruitweide. Die kwamen in het Waasland vaak voor op de huiskavels rond de hoeves. De vruchten waren een welkome aanvulling op de dagelijkse kost en de seizoensgebonden verkoop van het fruit bood de boeren een appeltje voor de dorst.

De omschakeling naar grootschalige teelten met laagstamfruitbomen onder impuls van Europa en het omvormen van boerderijen tot woonhuizen zorgde voor een achteruitgang van het aantal hoogstamboomgaarden. Zo verdwijnt geleidelijk een kenmerkend beeld uit het Wase landschap, wat leidt tot verarming van de biodiversiteit en een verlies van oude soortvariëteiten.

In 2021 inventariseert Erfpunt met steun van de provincie Oost-Vlaanderen het Pittig erfgoed in het Waasland. We gaan op zoek naar oude hoogstamboomgaarden bij (voormalige) historische hoeves om deze samen met de eigenaars nieuw leven in te blazen.

Meer weten? Lees hier verder of contacteer ons.

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Dit is een foto van een hoogstamboomgaard
Hoogstamboomgaard in Beveren

Erfpunt verbindt en inspireert