Landschappen

Wase landschappen

Het Wase landschap is gevormd door mens en natuur. De stugge klei in de ondergrond weerstond rivieren en zorgde voor de aanleg van bolle akkerlanden omgeven door bomen en grachten. Turfontginning zorgde voor dijken en polders bij kreken en in riviervlaktes, terwijl op het opgestoven zand uit de ijstijden heide en mastbos te vinden zijn. Dit landschap is méér dan alleen waardevolle natuur en pittoreske buitengebieden. Het draagt littekens van duizenden jaren bewoning, begraving, ontginning en oorlog. Het is ons opzet om deze sporen zichtbaar te maken en de waarde van het cultuurlandschap te versterken.

Houtig erfgoed Landschapskarakterisatie hoogstamboomgaarden Landschapsbeheer

Erfpunt verbindt en inspireert