Pittig Erfgoed


Op zoek naar historische hoogstamboomgaarden in het Waasland
Pittig erfgoed

Hoogstamboomgaard in Tielrode (Temse)

In 2021 inventariseert Erfpunt met steun van de provincie Oost-Vlaanderen het pittig erfgoed in het Waasland. We gaan op zoek naar oude hoogstamboomgaarden bij (voormalige) historische hoeves om deze samen met de eigenaars nieuw leven in te blazen. Dat is niet alleen goed voor het erfgoed, maar ook voor de natuur. En bovendien is het nog lekker ook!

Een hoogstamboomgaard zorgde vroeger voor een economisch interessante combinatie van beweiding en fruitteelt. Vandaar spreekt men ook wel eens over een weideboomgaard of een fruitweide. Die kwamen in het Waasland vaak voor op de huiskavels rond de hoeves. De vruchten waren een welkome aanvulling op de dagelijkse kost en de seizoensgebonden verkoop van het fruit bood de boeren een appeltje voor de dorst.

De omschakeling naar grootschalige teelten met laagstamfruitbomen en het omvormen van boerderijen tot woonhuizen zorgde voor een achteruitgang van het aantal hoogstamboomgaarden. Zo verdwijnt geleidelijk een kenmerkend beeld uit het Wase landschap, wat leidt tot verarming van de biodiversiteit en een verlies van oude soortvariëteiten. 

Reden genoeg dus om actie te ondernemen. Met het project ‘Pittig Erfgoed’ willen we de Wase hoeves in kaart brengen waarrond nog oude fruitbomen aanwezig zijn. We gaan op zoek naar een aantal proefprojecten, waar we aan de slag gaan om de oude bomen een nieuw leven te geven. Daarnaast willen we ook eigenaars inspireren om opnieuw hoogstamfruitbomen bij hun hoeve aan te planten, zelfs als die nu volledig verdwenen zijn. 

Contactpersoon:  stephan.delaruelle@erfpunt.be – 0473 50.42.88


Nieuwsberichten

Demo: bodemverrijking bij oude fruitbomen
Demo Pittig erfgoed: snoeien van fruitbomen
Gezocht: oude fruitrassen
Pittig erfgoed op de kaart


Pittig Erfgoed
Met de steun van

Erfpunt verbindt en inspireert