Landschapsbeheer

Landschapsbeheer

Landschapsbeheer in het Waasland
Erfpunt houdt zich in eerste plaats bezig met onderzoek naar de relicten van de oude cultuurlandschappen in het Waasland en het uitwerken van een beheersvisie om ervoor te zorgen dat deze relictlandschappen en landschapselementen bewaard blijven of gericht worden hersteld. Door proefprojecten willen we mensen inspireren om daar verder mee aan de slag te gaan.

Voor het concrete beheer van landschapselementen zijn al verschillende andere spelers actief binnen onze regio. Natuurpunt beheert verschillende natuurreservaten in het Waasland waarin vaak cultuurhistorische relicten schuilen. Vlaamse natuurreservaten worden dan weer beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Soms sluiten deze natuurreservaten op elkaar aan. Eigenaars van bosgebieden kunnen hiervoor terecht bij de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. In het noorden van het Waasland worden grote landschapsprojecten opgezet door de EGTS Linieland van Waas en Hulst. Bovendien gebeuren er ook veel inspanningen vanuit de gemeente zelf.

Een belangrijke partner en aanspreekpunt voor het beheer van de ‘gewone’ cultuurlandschappen zijn de Regionale Landschappen, die onder de vleugels van de provincies werken. Zij zetten zich actief in rond kleine landschapselementen of het jaarlijks knotten van bomen. Ze zijn ook een partner bij de aanplant van hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten of de aanleg van trage wegen. Binnen het Waasland zijn de zeven zuidelijke gemeenten aangesloten bij Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Subsidies

Uiteraard zijn er ook veel mensen die zelf de handen uit mouwen steken. Wil je graag meer info over hoe je dat het beste aanpakt? Neem alvast een kijkje op de Ecopedia. Daar wordt alle kennis rond landschapsbeheer gedeeld. Financiële ondersteuning voor landschapsherstel kan je onder meer aanvragen bij de provincie Oost-Vlaanderen, maar ook verschillende Wase gemeenten bieden subsidies aan. Een overzicht vind je hier.

Wil je graag meer info over wat je zelf kan doen om het Wase landschap te verrijken? Laat het ons weten!

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent
stephan.delaruelle@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 53

Erfpunt verbindt en inspireert