Subsidies landschapsbeheer

Subsidies landschapsbeheer

Subsidies landschapsbeheer

Verschillende instanties geven subsidies voor landschapsbeheer. Hieronder vind je alvast een overzicht van de verschillende soorten ondersteuning die wij terugvonden. Voor grootschaliger herbebossen kan je terecht bij ANB. De provincie Oost-Vlaanderen geeft gebiedsdekkend ondersteuning voor het herstel van houtige landschapselementen, zowel voor particulieren als voor landbouwers. In een aantal specifieke gebieden wordt bijkomend ingezet op poelen en knotbomen of bepaalde beheersvormen.

Verschillende Wase gemeenten geven een premie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen, zoals knotbomen, hagen, houtkanten, bomenrijen of solitaire hoogstammige bomen in of grenzend aan de landelijke ruimte. Vaak wordt de aanleg van poelen ook vergoed. In Beveren en Sint-Niklaas wordt ook de aanplant van hoogstamboomgaarden vergoed.

Agentschap Natuur en Bos:

subsidie voor herbebossing met inheemse bomen en struiken

Provincie Oost-Vlaanderen:

Beplant het landschap (KLE’s en hoogstamboomgaarden)

Subsidie voor het aanplanten van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven

Subsidie voor onderhoud en (her)aanleg van knotbomen en poelen (Schelde-Durmevallei)

Beheermaatregelen binnen het project Water-Land-Schap Barbierbeek verbindt!

Wase gemeenten:

Beveren: Premie voor kleine landschapselementen

Kruibeke: Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Lokeren: Premie voor het planten en onderhouden van kleine landschapselementen

Sint-Gillis-Waas: Subsidie knotbomen en poelen

Sint-Niklaas: Subsidie kleine landschapselementen

Waasmunster:  Subsidie kleine landschapselementen

Erfpunt verbindt en inspireert