Bodemverrijking bij oude fruitbomen

Bodemverrijking bij oude fruitbomen

Begin juni voerden we samen met PAN Boombeheer een proefproject rond bodemverbetering uit aan herberg De Lesten Stuyver in Stekene. Die diende tegelijk als demo voor het inspireren van andere eigenaars. PlattelandsTV was erbij en bracht alles vakkundig in beeld. Bekijk hier hun reportage.

Het project Pittig erfgoed wil eigenaars inspireren om met hun hoogstamboomgaard aan de slag te gaan. Dankzij de inspanningen van verschillende instanties is er al veel aandacht en ondersteuning voor de aanplant van nieuwe fruitbomen. Het zijn echter vaak de oude, bestaande fruitbomen die een authentiek karakter geven aan een hoeve en zijn omringende landschap. Bovendien zijn ze ook belangrijk als genenbank voor oude fruitrassen. Vooral peren- en appelbomen kunnen mits goeie zorgen een respectabele leeftijd bereiken.

Voor veteraanbomen heeft snoeien vaak weinig nut. Het volstaat om de kruin nog wat te verlichten om uitscheuren van takken te vermijden of gevaarlijk dood te verwijderen. Deze bomen zijn meer gebaat bij groeiplaatsverbetering: een luchtige en voedingsrijke bodem rondom de standplaats en het inperken van jongere concurrenten.

Dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen was het mogelijk om binnen het project Pittig erfgoed ook beheerswerken te gaan uitvoeren. Op basis van de plaatsbezoeken bleek een bodemverrijking het meest zinvol aan de Lesten Stuyver in Stekene. Deze voormalige hoeve werd omstreeks 1725-1750 uitgebreid tot herberg. Op het ruime erf bevonden zich een grote schuur en stallen, waartussen fruitbomen waren aangeplant. Na verkaveling bleven alleen nog de huidige perelaar en kerselaar over van de oude fruitbomen.

De stokoude perenboom verkeerde in een verzwakte toestand met een achteruitgaande conditie en vitaliteit. De schrale zandgrond en de beperkte en gecompacteerde groeiplaats maken een gezonde groei moeilijk. Door het losmaken en verrijken van de bodem hopen we om de boom te behouden en te stimuleren tot een reactie met hergroei.

Om dat te bereiken plagde het team van PAN Boombeheer eerst de bodem en legde de boomwortels vrij met behulp van een airspade. Vervolgens boorden ze kokers tussen de wortels, die opgevuld werden met een speciaal mengsel van voedzame substraten. Vervolgens vulden de boomverzorgers de vrijgemaakte ruimte tussen en boven de wortels terug aan met een voedzaam pakket bestaande uit wormencompost, houtcompost en een eindlaag van verse snippers. De samenstelling van het mengsel is onder meer afhankelijk van de zuurtegraad van de bodem.

Groenjournalist Marc Verachtert volgde alles op de voet. Lees hier het krantenartikel in het Nieuwsblad van 19/6/2021.

Erfpunt verbindt en inspireert